Rekrutacja do policji – co trzeba wiedzieć

Praca w policji wiąże się z wieloma obowiązkami i nie jest zajęciem dla każdego.

Aby zostać pracownikiem policji należy spełnić kilka podstawowych wymagań. Podstawowe to:

  • być obywatelem Polski korzystającym w pełni z praw publicznych
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • nie być osobą karaną
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby

Co zrobić, aby ubiegać się o pracę policjanta?

Rekrutacja do policji wymaga kilku etapów.
Przede wszystkim konieczne jest złożenie dokumentów aplikacyjnych. Można tego dokonać w każdym komisariacie. Jednak najkorzystniej jest wybrać od razu miejsce, w których chce się podjąć pracę. Bowiem przenoszenie między komisariatami jest trudne.
Następnie odbywa się spotkanie organizacyjne, gdzie omawiane są dalsze warunki przyjęcia do pracy w policji.

nauka testow do policji

Jakie testy do policji trzeba zdać?

Jest ich kilka i konieczne jest zaliczenie każdego z nich.
Warto się do nich sumienie przygotowywać, gdyż każdy jest punktowany, a suma punktów jest podstawą przyjęcia (lub nie) do pracy w policji.

  1. Test Wiedzy. Rozwiązuje się go w komputerze. To czterdzieści pytań. Przy każdym pytaniu znajdują się cztery odpowiedzi, przy czym tylko jedna jest właściwa. Test Wiedzy zostaje zaliczony każdej osobie, niezależnie od osiągniętej punktacji.
  2. Test Sprawności Fizycznej (TSF) to pokonanie toru przeszkód w ściśle określonym czasie ( 1 minuta 41 sekund). Do zrobienia są m.in. takie ćwiczenia, jak: brzuszki z piłką lekarską, przeskoki nad płotkami lekkoatletycznymi, przewroty na materacu, przenoszenie manekina.

Gdy zaliczone zostaną oba testy otrzymuje się skierowanie na tzw. multiselect. Jest to kolejny test, który trzeba zaliczyć, gdy w zasięgu zainteresowań jest praca w policji. Często odbywa się dopiero po kilku, a nawet kilkunastu tygodniach od zadania testów Wiedzy I TSF.

Na czym polega Multiselekt

Jest to zestaw testów psychologicznych. Określają one inteligencję, zręczność, podzielność uwagi. Jednak przede wszystkim określają osobowość kandydata, czy poradzi sobie w sytuacji stresowej, będzie potrafił współpracować w grupie, utrzyma stabilność emocjonalną.
Egzamin MS składa się z kilku etapów:

  1. rozwiązywanie testów na komputerze,
  2. diagnozowanie cech charakteru wykonywane w wersji papierowej,
  3. rozmowa z psychologiem.

Co dalej?

Po zdaniu wszystkich wymaganych testów obywa się spotkanie przed komisją, tzw. wywiadu zorganizowanego ( minimum jeden psycholog i jeden policjant). Rozmowa dotyczy powodów, dla których praca w policji została wybrana, osobistych zainteresowań, odpowiedzi z testów.
Rekrutacja do policji kończy się komisją lekarską i wypełnieniem ankiety bezpieczeństwa.

Ostateczna decyzja o przyjęciu do służby w policji zależy od ilości uzyskanych punktów, które przyznawane są na każdym etapie rekrutacyjnym. Od nich zależy, czy i kiedy można spodziewać się powołania do pracy w policji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Why ask?