Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać policjantem?

Policjant jest zawodem, który często wybierany ze względu na wyjątkowość profesji oraz stabilność zatrudnienia. Nie jest to jednak prosta praca, a służba stawia przed policjantem mnóstwo wymagań. Wybierając tą ścieżkę zawodową trzeba przygotować się na wiele poświęceń. 

Jakie wymagania musi spełniać osoba, która chce zostać policjantem?

Komendant Główny Policji stawia przed kandydatami kilka niezbędnych warunków. Należą do nich:

  • średnie wykształcenie,
  • polskie obywatelstwo,
  • nieposzlakowana opinia,
  • uregulowany stosunek do wojskowej służby,
  • zdolność fizyczna oraz psychiczna do pełnienia służby,
  • brak prawomocnych wyroków sądowych,
  • zdolność do korzystania z pełni publicznych praw,
  • zapewnienie rękojmi zachowania tajemnicy w zakresie informacji niejawnych.

Jeśli powyższe formalne wymogi są spełnione można podjąć stosowne kroki do ubiegania się o pracę w służbie policji.

Pierwszym etapem jest złożenie niezbędnych dokumentów. Jest to przede wszystkim podanie do policji, które kierowane jest do komendanta wojewódzkiego. Należy zaznaczyć w nim konkretną jednostkę, w której dana osoba chciałaby pełnić służbę. Oprócz tego należy wypełnić specjalny kwestionariusz osobowy oraz dostarczyć kserokopie najważniejszych dokumentów, które potwierdzą posiadane umiejętności oraz wykształcenie. Do wglądu należy przygotować dowód osobisty oraz książeczkę wojskową.

Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów rusza proces postępowania kwalifikacyjnego. Rozpoczyna go specjalny test wiedzy, na który składa się 40 pytań. Dotyczą one wiedzy z zakresu władzy sądowniczej, ustawodawczej oraz wykonawczej. Niezależnie od uzyskanych wyników, każdy z kandydatów podchodzi do kolejnego etapu, którym jest test sprawności fizycznej.

policja - testy

Sprawdzian może rozpocząć się, jeśli kandydat dostarczył zaświadczenie lekarskie oraz zabrał ze sobą obuwie i strój sportowy.  Dzięki testowi, sprawdzone zostają wytrzymałość, zwinność, siła oraz szybkość przyszłych policjantów. Jeśli test przeszedł pomyślnie kandydat jest kierowany na badania psychologiczne. Mają one na celu sprawdzenie predyspozycji do podjęcia pracy pracy jako policjant. Ważne są tutaj doświadczenia oraz postawy w różnych sytuacjach. W dalszym etapie kandydaci muszą jeszcze przejść pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną podczas której motywują chęć podjęcia pracy w policji.

Jeśli wszystkie powyższe etapy zakończyły się pomyślnie dla kandydata pozostaje jedynie poddanie się specjalistycznym badaniom, które przeprowadza komisja lekarska. Dodatkowo każda osoba musi wypełnić ankietę z zakresu bezpieczeństwa osobowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Why ask?